mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Budayakan membaca al-Quran

AL-QURAN ialah mukjizat agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalam al-Quran mengandungi kalam Allah yang menceritakan segala aspek kehidupan baik daripada sudut akidah, ibadah, akhlak, kisah umat terdahulu dan sebagainya.

Beberapa ayat yang terdapat di dalam al-Quran menceritakan tentang kelebihan al-Quran itu sendiri. Antaranya firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat kedua yang bermaksud: "Kitab al-Quran ini, tidak ada sebarang keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa."

Sementara dalam ayat ke-44 surah Fussilat pula, Allah SWT berfirman yang bermaksud: Al-Quran itu, menjadi (cahaya) petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman. Malah ada lagi banyak ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan keagungan kalamullah ini.

Jika al-Quran mengandungi faedah dan kelebihan, maka sudah tentu pembaca dan pengamalnya akan mendapat manfaat yang besar. Kelebihan-kelebihan ini disebutkan di dalam al-Quran dan hadis Rasulullah SAW hingga para ulama silam menulis buku yang khusus berkaitan dengannya.

Allah SWT menyebutkan kelebihan mereka yang membaca al-Quran: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Quran) dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan daripada apa yang Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka (dengan amalan yang demikian) mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian; Supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka daripada limpah kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepada-Nya). (Fatir: 29-30)

Sumber utama

Al-Quran merupakan sumber utama pegangan umat Islam. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitabullah (al-Quran) kerana ia merupakan wahyu yang sentiasa dipelihara oleh Allah SWT. Manakala hadis menjelaskan apa yang terkandung dalam al-Quran secara terperinci.

Apabila seseorang itu telah meninggal dunia maka al-Quran yang akan menjadi pembelanya. Jika al-Quran sentiasa dibaca, dipelajari dan dijadikan panduan hidup, maka ia akan menjadi hujah dan membela kita di hadapan Allah SWT.

Seandainya al-Quran diabaikan dalam hidup, tidak dipelajari dan tidak dijadikan asas pegangan, maka ia akan menjadi hujah yang akan membuatkan kita di azab oleh Allah SWT di akhirat.

Ia dijelaskan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Harith bin ‘Asyim Al-Ash’ari bahawa Rasulullah SAW bersabda: Al-Quran ialah hujah bagimu (membelamu) atau hujah ke atasmu (yang membinasakanmu). (riwayat Muslim)

Umat Islam diseru supaya mempelajari al-Quran bermula dengan mengenal hurufnya agar dapat membacanya dengan baik. Kemudian mengetahui makna ayat-ayat al-Quran dan beramal dengannya. Itulah yang dilakukan oleh para Sahabat r.ha sewaktu al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.MOHAMAD DHIYAUDDIN ABDUL KADIR Utusan Malaysia Bicara_Agama 20140304
Tags: al-quran, baca, budaya
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments