mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Tanggungjawab sesama Muslim

ALHAMDULILLAH, pada kali ini, penulis cuba membincangkan isu berkaitan tanggungjawab kita kepada saudara kita seIslam. Ini bertitik tolak daripada firman Allah SWT yang bermaksud: Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. (al-Hujurat: 10)

Pada kali ini, penulis sengaja mengulas sebuah hadis riwayat al-Bukhari. Daripada Abu Musa al-Asyaari r.a bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud: Ziarahlah pesakit, berilah makan orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. (riwayat al-Bukhari 10/117)

Pedoman dan iktibar hadis:

Hadis ini menunjukkan salah satu tanggungjawab Muslim terhadap saudaranya dengan menziarahi apabila dia berada di dalam keuzuran. Ini kerana nampak kesetiaan serta kejujuran dalam persahabatan, di samping tanda bersimpati.

Hadis di atas mengemukakan tiga suruhan kepada umat Islam sebagai sifat ta’awun dan takaful sesama mereka. Satu tanggungjawab kemanusiaan, bahkan keislaman itu sendiri hendaklah dijunjung supaya kehidupan masyarakat menjadi utuh dan padu.

Antara anjuran tersebut ialah memberi makan kepada mereka yang memerlukannya, menziarahi pesakit dan membebaskan mereka yang dalam tawanan. Bantuan seperti ini sudah pasti disyukuri oleh penerimanya dan budi tersebut akan dibawa dalam kamus kehidupannya sebagai sumbangan yang tidak ternilai.

Sikap dan sifat seperti ini sewajarnya dipupuk dalam masyarakat kerana ia menatijahkan masyarakat penyayang yang sudah tentu menguatkan lagi hubungan jaringan persahabatan. Akhirnya, kesatuan dan kekuatan ummah dapat dibentuk di bawah payung ukhuwah Islamiah.

Sungguhpun begitu, amat wajar bagi penziarah pesakit menziarahi dengan mengikut adab dan etika supaya ia memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak.

Alangkah indahnya sekiranya dibawa bersama buku-buku ilmiah berkaitan agama untuk difahami oleh pesakit khususnya membabitkan amalan yang mesti dilakukan seperti berwuduk, tayamum dan solat dalam keadaan uzur. Ini kerana boleh menjadikan pesakit sentiasa prihatin dan bertanggungjawab berkenaan dengan ibadat kepada Allah.

Semoga kita menjadi golongan yang suka menziarahi pesakit kerana menunaikan hak saudara seIslam kita berdasarkan nas Nabi Muhammad SAW.DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI Utusan Bicara Agama 20140404
Tags: tanggungjawab, tolak ansur, ziarah
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments