mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

LZS didik mualaf berdikari

MUALAF adalah daripada perkataan Arab, iaitu allafa yang berarti berjinak-jinak atau berminat (mempunyai minat), maka mualaf diertikan sebagai orang yang mempunyai minat atau dilunakkan hati mereka kepada Islam. Zaman silam, dikhabarkan Nabi Muhammad SAW pernah membahagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang mempunyai kecenderungan kepada Islam, sehingga akhirnya mampu menarik mereka memeluk Islam.


Abdullah bin Zaid dan Anas bin Malik melaporkan bahawa Rasulullah SAW membahagi-bahagikan harta rampasan perang selepas kemenangan dalam perang Hunain. Mereka menyatakan Baginda SAW telah memberi harta kepada orang yang hendak dipujuk hatinya (orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang berminat kepada Islam), hadis riwayat Imam Muslim.

Mutakhir ini, di Malaysia amnya dan di Selangor khususnya, cabaran menguruskan mualaf bukan lagi suatu yang enteng. Ini kerana, dakyah daripada pelbagai pihak terus berjalan dan tidak kurang, ada usikan nakal yang memomokkan Islam sebagai agama yang menjulang keganasan, turut merosakkan citra Islam. Kemunculan Islamofobia di Barat juga, sedikit sebanyak ada kesannya kepada umat manusia di belahan dunia yang lain, termasuklah di Malaysia.

Maka, inilah cabaran yang perlu digalas dengan penuh komitmen oleh umat Islam, khususnya organisasi yang sewenang-wenang untuk menjernihkan semula kekeruhan tajaan musuh-musuh Islam itu. Di sini jugalah peranan yang perlu dimainkan oleh institusi zakat perlu diangkat, kerana memang di dalam Islam, zakat amat erat perkaitannya dengan dakwah kepada non-Muslim.

Maka di Selangor, kalangan mualaf ini terus disantuni secara saksama dan proaktif oleh pihak Lembaga Zakat Selangor (LZS). Malah, urusan menyantuni golongan mualaf ini turut dilakukan secara teratur dengan kewujudan Bahagian Pembangunan Insan, Majlis Agama Islam Selangor (BPI-MAIS) sejak 2005. Pihak BPI-MAIS ini bertanggungjawab menguruskan pendaftaran, kebajikan dan pendidikan mualaf, juga penyebaran dakwah kefahaman Islam kepada non-Muslim serta memberi bimbingan ibadah kepada pesakit di hospital.

Kebajikan

Mereka yang memeluk Islam dan usia keislamannya di bawah lima tahun, maka BPI-MAIS akan memastikan keperluan mereka dipenuhi, khususnya bagi kalangan mualaf yang rendah sosioekonominya. Malah setiap pengislaman saudara baru, maka mereka akan diberikan elaun bulanan sebanyak RM500 seorang dan diwajibkan mengikuti kelas bimbingan secara teratur. Dengan adanya pakej bantuan seperti ini, ia bukan sahaja mampu lebih memesrai golongan mualaf, malah membuktikan bahawa kebajikan mereka sangat diutamakan sesuai dengan kondisi mualaf sebagai asnaf keempat dalam hierarki lapan asnaf zakat.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: Sesungguhnya sedekah-sedekah itu (zakat) ialah untuk golongan fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil, ia adalah satu ketetapan daripada Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah: 60)

Seterusnya, selepas usia keislaman mereka lima tahun, maka tugas menyantuni mereka akan disambung pula oleh LZS. Seandainya selama lima tahun pertama keislamannya mereka disantuni di bawah nama asnaf mualaf, maka selepas lima tahun LZS akan menyantuni mereka sesuai dengan kondisi semasa mereka pada waktu itu.

Misalnya, jika mereka masih tergolong sebagai orang yang lemah sosioekonominya, maka LZS akan memberikan bantuan di bawah nama asnaf miskin dan jika mereka mahu melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi, mereka boleh disantuni di bawah asnaf fisabilillah.

Sebenarnya, masih banyak jalan yang boleh dan perlu diterokai oleh LZS demi memperkasakan jati diri kalangan mualaf ini. LZS sedar, kejayaan mereka sebenarnya mampu memberikan impak sangat positif kepada agama Islam itu sendiri. Maka, LZS akan terus berusaha, semoga status mualaf yang disandarkan Allah SWT kepada kalangan ini, akan ditatang dengan saksama, diberikan haknya dan dibangunkan jiwanya agar terus membara demi Islam tercinta.

Atas maksud berkenaanlah, pergerakan badan-badan dakwah atau badan bukan kerajaan (NGO) Islam turut dibantu oleh LZS dengan disalurkan dana kepada mereka, agar dakwah kepada non-Muslim dapat terus digerakkan. Wallahua’lam. HAMIZUL ABDUL HAMID Utusan Bicara Agama 20140508

Tags: muaalaf
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments