mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Malaysia ialah negara Islam

SEJAK kebelakangan ini persoalan ditimbulkan, apakah yang akan berlaku jika Malaysia menjadi sebuah negara Islam? Soalan tersebut sebenarnya bersifat semantik kerana jawapannya bergantung kepada definisi negara Islam itu sendiri. Sebahagian ulama sudah melihat Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Tetapi ada sebahagian lain mengatakan tidak dan perlu melakukan lebih untuk menjadi sebuah negara Islam. Namun yang pasti, Malaysia bukan negara sekular.


Sekularisme adalah “prinsip pemisahan institusi kerajaan dan orang yang diberi mandat untuk mewakili kerajaan daripada institusi-institusi agama dan pengamalan agama. “Dalam sebuah negara sekular, agama tidak dan tidak perlu memainkan peranan dalam pentadbiran negara. Dalam sebuah negara sekular sepatutnya tidak ada apa-apa keutamaan atau prasangka dilakukan terhadap mana-mana agama.

Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyatakan Islam adalah agama bagi Persekutuan. Islam juga jelas dinyatakan sebagai agama bagi semua negeri di Malaysia kecuali Sarawak. Islam tidak sekadar disebut sebagai agama ‘rasmi’ tetapi ‘agama bagi Persekutuan’. Tidak ada perkataan ‘rasmi’ digunakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Malah perkataan “sekular" juga tidak ditemui di dalam Perlembagaan Persekutuan.

Tolak sekularisme

Apatah lagi, jika kita meneliti Laporan Suruhanjaya Reid kita akan memahami bahawa sekularisme telah ditolak ketika suruhanjaya tersebut merangka Perlembagaan Persekutuan. Walaupun telah dicadangkan oleh Parti Perikatan bahawa Perlembagaan harus mengandungi peruntukan mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi negeri, mengesyorkan perlu dijelaskan dalam peruntukan yang perisytiharan itu tidak akan mengenakan apa-apa hilang upaya kepada rakyat bukan Islam dalam menganut, menyebarkan dan mengamalkan agama mereka dan ia tidak akan menghalang negeri ini daripada menjadi negara sekular.

Cadangan tersebut telah diterima pakai keseluruhannya dalam Perkara 3 (1 ) Perlembagaan Persekutuan kecuali satu. Tidak ada susunan kata yang nyata yang menetapkan bahawa pengisytiharan Islam sebagai agama persekutuan “tidak akan menghalang kerajaan daripada menjadi negara sekular." Perkara 3 (1) berbunyi, ‘Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.’ Ia hanya berhenti di situ.

Oleh yang demikian, pengiktirafan Perlembagaan kepada pelbagai entiti Islam dan badan-badan seperti mahkamah syariah dan pihak berkuasa agama Islam yang diberi kuasa-kuasa yang jelas untuk menjalankan hal ehwal umat Islam adalah sejajar dengan semangat kerangka asas Perlembagaan itu sendiri.

Malaysia tidak pernah memisahkan negeri dan agama. Malaysia telah membuat pilihan yang secara terang-terangan untuk Islam dengan mewujudkan dan mengiktiraf institusi agama yang mempunyai kuasa untuk mengawal selia perjalanan majoriti rakyat. Malaysia tidak pernah menjadi negara sekular dalam erti kata sebenar.

Sudah sampai masanya kita berhenti menakutkan dan melakukan kepungan minda dengan menyalah arah diri, menyatakan Malaysia akan berubah dari negara sekular kepada negara Islam kerana Malaysia tidak pernah menjadi negara sekular.

Kebanyakan undang-undang kita sudah Islam tanpa ia dinamakan Islam kerana prinsip tidak bertentangan dengan Islam itu.

Salah faham

Ramai orang tidak faham apa yang dimaksudkan undang-undang jenayah Islam. Terdapat salah faham bahawa undang-undang jenayah Islam adalah hudud sahaja. Undang-undang jenayah Islam sebenarnya merangkumi qisas dan juga taazir.

Qisas merupakan suatu kesalahan yang hukumannya adalah berdasarkan timbal balik. Taazir pula merupakan kesalahan kerajaan membuat mereka sebagai kesalahan yang termasuk kesalahan trafik, kesalahan-kesalahan terhadap tidak bermoral dan kesalahan-kesalahan lain yang tidak termasuk di bawah hudud atau qisas .

Kebanyakan kesalahan di bawah Kanun Keseksaan dan undang-undang jenayah yang lain merupakan kesalahan taazir .

Di samping itu, Undang-undang Syariah tidak hanya melalui undang-undang jenayah. Terdapat juga sistem lain seperti perbankan dan kewangan, undang-undang keterangan, hisbah, pentadbiran keadilan, kepimpinan, hubungan antara manusia dan makhluk lain dan hubungan antara manusia dan Allah. Ini juga termasuk dalam bidang syariah.

Kita perlu melihat mereka daripada lensa yang lebih makro, tidak hanya terhad kepada undang-undang jenayah. Dalam sistem perundangan selari yang telah wujud sejak sebelum merdeka lagi, tiada banyak pertentangan antara sistem syariah dan sivil ini melainkan dapat aspek-aspek yang begitu kecil. ZAINUL RIJAL ABU BAKAR Utusan Bicara Agama 20140508

Tags: hudud, kanun, qisas, sekular, taazir
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments