mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Adakah kematian menggugurkan zakat?

JIKA berlaku kematian dalam keluarga, misalnya seorang ayah, maka bagaimanakah keadaan zakatnya? Apakah para warisnya wajib mengeluarkan zakatnya? Bagaimana dengan waris yang menerima pusaka, adakah mereka juga wajib mengeluarkan zakatnya? Harap penjelasan ustaz.

Jawapan: Terima kasih kerana mengajukan persoalan ini. Mudah-mudahan apa yang diperjelaskan ini, dapat memenuhi kehendak ramai umat Islam, khususnya bagi mereka yang mungkin berhadapan dengan masalah atau persoalan yang sama, insya-Allah.

Hakikatnya, apabila telah cukup segala syarat wajib zakat ke atas seseorang itu, maka wajiblah zakat dikeluarkan olehnya. Dalam kes di atas, jika seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan segala syarat-syarat wajib zakat sudah dipenuhi, maka hendaklah dikeluarkan zakatnya oleh warisnya. Ini kerana, dia dikira sudah terhutang kepada Allah SWT.

Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya, Ensaiklopedia Fiqh Wanita Jilid 2, zakat itu tidak menjadi gugur hanya disebabkan oleh kematiannya. Kekayaan yang ditinggalkannya masih wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun si mati tidak meninggalkan wasiat agar warisnya mengeluarkan zakatnya.

Pendapat di atas disokong oleh para fuqaha misalnya pada sisi mazhab Hanafi juga oleh ‘Atha’, al-hassan, al-Zuhri, Qatadah, Malik, Syafie, Ishaq, Abu Tsaur dan al-Mundzir.

Dalam hal ini juga, al-Awzai dan al-Laits menyatakan: “Zakat mesti diambil satu pertiga daripada harta yang ditinggalkannya dan didahulukan daripada wasiat-wasiatnya."

Walau bagaimanapun ada juga fuqaha yang memberikan keringanan bahawa zakat tidak wajib dikeluarkan daripada harta orang-orang yang mati jika tiada diberikan wasiat mengenainya dan pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Sirin, al-Sya’bi, an-Nakhaie, Hammad Ibnu Sulaiman dan at-Tsauri.

Mazhab Hanafi pula mengatakan: “Zakat tidak boleh dikeluarkan daripada harta yang ditinggalkan oleh seseorang kecuali apabila dia memberikan wasiat untuk itu dan wasiat tersebut diambil satu pertiga daripada harta yang ditinggalkannya dan kemudian dibahagikan oleh para penerima wasiat, maka gugurlah kewajipan untuk mengeluarkan zakat kerana sesungguhnya zakat adalah ibadat yang memerlukan niat sebagai salah satu syaratnya. (Jika orang yang meninggal tiada berwasiat maknanya tidak berniat, maka) ia menjadi gugur dengan kematian orang yang menanggungnya, seperti halnya puasa."

Namun, kita wajar melihat kepada keutamaan zakat di sisi ummah. Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan lagi, pandangan ulama yang menyatakan kewajipan zakat tidak gugur dengan kematian seseorang dan tidak pula harus dikeluarkan zakatnya hanya dengan adanya wasiat, adalah kerana zakat itu sendiri obligasi (kewajipan) yang bersifat kemasyarakatan. Mereka yang mendapat manfaat daripada zakat itu misalnya terdiri daripada fakir dan miskin, maka zakat tidak boleh gugur begitu sahaja dengan sebab kematian pemiliknya, yakni wajib dilunasi oleh waris-warisnya.

Beliau menambah, ia samalah dengan keadaan seseorang yang berhutang kepada orang lain, maka kematiannya tidaklah pula menyebabkan hutangnya juga turut lupus. Para warisnya masih wajib melunasi hutang-hutang berkenaan dengan harta peninggalannya.

Selain daripada itu, ibadat zakat adalah ibadah harta yang boleh diwakil dan diwasiatkan. Ia berbeza dengan ibadat solat dan puasa, kerana ibadat berkenaan bukanlah bersifat harta dan hanya fizikal semata-mata dan tertakluk kepada individu berkenaan sahaja. (rujuk Dr. Abdul Karim Zaidan, Ensiklopedia Fiqh Wanita, Jilid 2, halaman 28).

Oleh itu, sewajarnyalah ia dizakatkan oleh para waris, sesuai dengan sifat zakat itu sendiri, iaitu ibadah maliyyah (harta) yang apabila sudah menjadi hutang, ia sama sekali tidak akan dapat dilepaskan, kecuali ia ditunaikan di dunia ini. Dapat juga difahami, jika ia tidak dilunasi, maka pastilah musibah yang besar bakal melanda pemilik hartanya di akhirat nanti.

Nota: Disediakan oleh Ustaz Hamizul Abdul Hamid, Eksekutif Dakwah, Lembaga Zakat Selangor (MAIS). Sebarang pertanyaan sila emelkan kepada hamizul@e-zakat.com.my dan untuk maklumat lanjut sila layari media sosial LZS diwww.e-zakat.com.my, http://blog.e-zakat.com.my atau Facebook.com/lembagazakatselangor.MAIS.Utusan/Bicara_Agama/20140516
Tags: mati, zakat
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments