mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Analisis polemik DNA babi

Isu DNA babi dalam dua coklat Cadbury yang sedang rancak dibualkan beberapa hari ini adalah berpunca daripada keputusan makmal Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang dihebahkan secara tidak berintegriti melalui media massa. Kita tidak pasti sejauh mana wibawa sampel yang diambil untuk dijadikan rujukan dan sekali gus mengheret kepada pelbagai pertikaian selain menyerlahkan kejahilan sesetengah pihak dalam memahami syariah.

Persampelan yang berwibawa bukannya bergantung kepada sampel yang dibawa oleh pengadu atau diambil begitu sahaja kemudiannya disebarkannya kepada awam begitu mudah. Sampel yang berwibawa mestilah diambil dari kilang pengeluar, di pasaran dan pengguna sendiri.

Sampel tersebut disimpan oleh pengeluar dan badan bertanggungjawab serta sampel tersebut mestilah ditutup kemas. Pengurusan dan pengawasan sampel perlu mengikut prosedur yang sangat ketat untuk mengelakkan dari sebarang gangguan atau tercemar. Makmal pula hendaklah diakreditasi terlebih dahulu dan mengikut skop kepakaran serta kelengkapan peralatan yang diiktiraf.

Dalam amalan analisis pengujian sampel, tidak semua makmal mampu melakukan pengujian bagi kesemua bentuk sampel. Skop yang ditentukan mengikut keperluan produk yang menyentuh kimia, lemak, minyak, DNA dan barangan gunaan. Apakah makmal yang digunakan khusus untuk analisa DNA sahaja, atau hanya sekadar bertenggek dengan kerja-kerja sedia ada? Contohnya, makmal untuk ujikaji daging atau ayam, tiba-tiba digunakan untuk analisis bagi makanan seperti kes coklat ini?

Inilah yang menjadi persoalan dalam keabsahan penentuan fakta DNA babi yang seringkali diperkatakan. Dalam perkara ini, KKM hanya menyatakan penemuan DNA babi sahaja, bukannya masalah hukum halal-haram. Kuasanya memang jelas di bawah Akta Makanan 1983. Melalui penemuan tersebut yang sampai kepada orang awam terutamanya pengguna Islam, tanpa berfikir panjang menjadi sungguh berang dan mereka rasa tertipu terhadap logo halal rasmi yang mengesahkan halal terhadap produk kepercayaan mereka.

Berkaitan dengan isu halal, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)/Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) menggunakan khidmat analisis daripada makmal Jabatan Kimia Malaysia (JKM) yang mempunyai unit khusus bagi pengujian produk halal/haram. Hakikatnya, isu ini bukan orang Islam sahaja yang terganggu malah sebahagian dalam kalangan orang bukan Islam seperti pengamal vegetarian, Kristian Katholik dan sudah tentulah para peniaga sendiri.

Dari aspek hukum Islam pula, halal hanyalah salah satu hukum dalam syariah yang wajib dipatuhi oleh semua umat Islam. Dalam nas al-Quran sangat jelas dan begitu serius dipandang oleh para fuqaha yang mengharamkan sebarang penggunaan sumber yang datang dari babi yang tergolong di bawah najis mughallazah.

Bagaimanapun, isu yang seringkali diperdebatkan secara emosi sehingga hari ini ialah, apakah dakwaan penemuan DNA babi tersebut benar-benar mewakili kewujudan objek atau zat yang datang dari babi? Contohnya lemak, minyak, daging, susu atau ramuan campuran yang benar-benar datang dari haiwan tersebut.

Mungkin juga DNA babi tersebut hanya wujud disebabkan berlakunya pencemaran seperti sentuhan manusia, peralatan yang digunakan, pembawaan udara, bungkusan yang digunakan dan sebarang kemungkinan yang mudah berlaku. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab pihak penganalisa membuktikan dua perkara tersebut yang bukan hanya bergantung dengan penemuan DNA. Adakah saintis kita mampu membezakannya?

Sekiranya penemuan DNA babi mampu dibuktikan sebagai mewakili kewujudan objek babi maka barulah boleh dikatakan najis hissi, maka sudah pastilah haram seperti yang dirisaukan oleh masyarakat Islam. Tetapi penemuan tersebut sekadar menemui DNA babi dan bukan mewakili objeknya, ia adalah suatu pencemaran yang mungkin boleh dikatakan sebagai najis hukmi.

Konsep ini tidak ada dalam kamus sains moden dan metod analisis makmal. Inilah yang akan diperjelaskan kepada orang awam yang sudah rasa tertipu dan merasa emosi seringkali dipermainkan. Dalam hal ini, Jakim terikat dengan Akta Perihal Dagangan (APD) 2011 yang menyatakan secara jelas tentang terma hukum syarak, mazhab dan fatwa.

Inilah perkara pokok yang harus dijadikan rujukan dalam menyelesaikan isu ini kerana halal merujuk kepada sumbernya, iaitu syariah. Langkah menangani isu ini dengan hanya bergantung sepenuhnya kepada metod sains moden hanya berakhir dengan kebuntuan.

Dalam amalan perundangan syariah, DNA bukanlah sebagai bukti syahadah, tetapi ia adalah qarinah. Kebanyakan tokoh-tokoh fekah bersetuju DNA hanyalah faktor pembantu kepada penerangan bukti, bukannya faktor penentu bukti. Secara khususnya Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia kali ke 96 telah membahaskan dan membuat keputusan pada Oktober 2011 tentang pencemaran khinzir ini.

Dipatuhi

Muzakarah tersebut telah mengharuskan bagi umat Islam mengambil makanan atau minuman yang tercemar DNA babi yang tidak disengajakan dengan syarat telah dibuat kajian cara terperinci sebelum itu bahawa semua ramuan, kandungan dan cara pemprosesannya telah disahkan sebagai suci dan halal.

Bagi peralatan yang telah disamak dan masih didapati DNA babi juga tidak perlu diulang sekali lagi sekalipun masih kedapatan DNA babi. Keputusan ini dibuat berdasarkan roh syariat Islam yang tidak mentaklifkan sesuatu kepada manusia di luar kemampuan manusia yang membebankan. Fatwa ini telah diwartakan di negeri Selangor pada 27 Disember 2012.

Dalam pelaksanaan pensijilan halal Malaysia, sebenarnya kesemua bahan mentah dan ramuan mestilah diisytihar dan dipastikan halal secara telus seperti dikehendaki fatwa tersebut. Secara tuntasnya, ia telah dinyatakan di beberapa klausa yang terkandung dalam Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Semakan Kedua).

Jika ada yang kritikal, sampel perlu dikemukakan untuk dianalisa oleh makmal bagi membantu supaya bahan mentah dan ramuan jelas dapan dikesan. Dalam isu melibatkan pembuatan coklat, perkara yang kritikal dalam penentuan halal antaranya ialah seperti emulsifier, cocoa butter, refined lactose dan milk powder. Manual tersebut juga telah mensyaratkan pengauditan dijalankan oleh Pegawai Hal Ehwal Islam dan pegawai teknikal dalam bidang yang berkaitan.

Sekiranya berlaku juga tidak patuh syariah bermakna kemungkinan kegagalan para auditor mengesan ramuan yang kritikal, atau pemegang sijil halal itu sendiri tidak telus dalam mengisytiharkan kesemua bahan mentah dan ramuan sejak awal lagi. Sedangkan sudah sekian lama Jakim/JAIN mensyaratkan perlu diwujudkan Sistem Jaminan Halal. Apatah lagi Cadbury adalah sebuah syarikat yang bertaraf multi nasional yang sudah lama menjadi pemegang sijil halal Malaysia sejak sekian lama sudah tentu mempunyai Jawatankuasa Halal Dalaman yang tersendiri.

Syarikat pemegang sijil halal hendaklah menubuhkan jawatankuasa halal dalaman yang terdiri Eksekutif Syariah seperti yang dilakukan oleh institusi kewangan Islam masa kini. Ini adalah mustahil bagi Jakim/JAIN untuk mampu mengawasi setiap premis yang disahkan halal sekiranya tiada sistem jaminan halal dalaman yang aktif di bawah seliaan Eksekutif Syariah yang terlatih. Apa yang berlaku terhadap industri halal hari ini kebanyakannya bergantung sepenuhnya pengesahan dan pemantauan Jakim/JAIN seolah-olah syarikat halal di Malaysia sebagai anak syarikat kerajaan!

Di mana tanggung jawab industri pengeluar produk halal dalam hal ini? Untuk memastikan isu seperti ini tidak terus berulang, Jakim/JAIN hendaklah bertegas bahawa segala perlaksanaan pensijilan mestilah melihat pada prinsip Syariah dalam segala operasi bukan sekadar pada definisi. Utusan/Rencana/20140601

Tags: jakim
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments