mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Indeks Keislaman dalam acuan Barat sesuatu yang menarik

MALAYSIA berada pada kedudukan teratas dalam Indeks Keislaman berbanding negara-negara Kerjasama Pertubuhan Islam (OIC) lain berdasarkan kajian dijalankan oleh dua ahli akademik dari Universiti George Washington, Amerika Syarikat.

Kajian ini pada hemat penulis mengambil pendekatan etika yang kebetulan indikatornya sesuai dengan ajaran Islam. Indeks keIslaman mengambil dua bentuk.

Satu, bagaimana tamadun Islam yang berkembang atas asas akidah, syariah dan akhlak membentuk watak dan sistem yang Islami.

Satu lagi, bagaimana indikator yang dibina meneliti amalan yang berlaku dalam sistem seperti kebersihan, kepekaan sivik, ketepatan waktu, ikut peraturan, meraikan pelancong, kecintaan kepada ilmu, kegunaan sains dan teknologi dan seumpamanya yang memang dianjurkan oleh Islam.

Ini mengingatkan penulis dengan kenyataan tokoh pembaharuan Islam Sheikh Muhammad Abduh yang pernah membuat kunjungan ke Perancis. Sekembalinya dari Perancis ke Kaherah, Mesir beliau membuat kenyataan: " Sewaktu di Perancis, saya melihat Islam di sana walaupun saya tidak berjumpa dengan orang Islam. Di sini (Kaherah) saya berjumpa ramai orang Islam tetapi tidak bertemu dengan Islam".

Kenyataan tokoh pembaharuan itu menghubungkan persoalan etika yang berlaku sedangkan amal Islami merujuk tidak saja kepada sistem kepercayaan tetapi juga cara hidup. Islam tidak saja memiliki kekuatan rohaniah atau hati budi yang tinggi tetapi terpancar dalam amal yang menjadi contoh ikutan.

Orang Barat dan Timur terdidik dengan etika sama ada di Finland, Amerika Syarikat dan Jepun. Pengaruh agama seperti etika Kristian, fahaman Kongfucius membentuk nilai-nilai interaktif yang membentuk disiplin tinggi dan kesedaran sivik yang mendalam.

Kajian Prof. Hossein Askari dan rakannya Scheherazade S. Rehman, Pensyarah Hal Ehwal Antarabangsa dan Perniagaan Antarabangsa Universiti George Washington pada hemat penulis mempunyai indikator umum untuk mengukur bagaimana negara-negara di dunia mengaplikasikan pengajaran al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia setanding dengan isu penarafan universiti-universiti dunia menggunakan kriteria Barat. Pendekatan mekanikal dan empiris dijadikan asas berasaskan berapa banyak kaji selidik terjadi, berapa banyak karya baru terhasil dan berapa banyak sumbangan di jurnal-jurnal antarabangsa berlaku.

Sedangkan maksud pendidikan itu sendiri terhubung dengan pembangunan insan holistik yang tidak saja baik faktor akal-fikirnya, hebat kekuatan hati budinya dan indah pada amal buatnya.

Indeks KeIslaman dalam erti kata yang sebenar ialah wujud binaan indikator yang terhubung dengan etika dan amalan seseorang Islam yang penuh adab dan disiplin.

Mengukur kepatuhan umat Islam dalam mengerjakan solat umpamanya menjadi suatu indikator. Darinya umat Islam dilihat menjadi orang yang patuh kepada peraturan, taat kepada ajaran agama, akur dengan perintah Allah dan tunduk dengan perkara-perkara baik dalam kehidupan.

Indikator terhadap amalan puasa (siyam) umpamanya mampu menjadikan umat Islam memiliki kesabaran yang tinggi, jiwa perjuangan yang hebat, rasa kemanusiaan yang tinggi dan kecintaan kepada amal yang bertambah.

Sekiranya ini tidak berlaku Islam hanya dirasai secara rohaniah dan tidak diterjemahkan dalam amaliah.

Jurang inilah yang banyak terjadi menyebabkan indikator rohaniah orang-orang Islam relatif tinggi dan indikator amaliah realatif rendah.

Malaysia yang berada di tangga ke-33 berbanding negara-negara OIC lain seperti Arab Saudi dan Qatar yang berada di tangga ke 93 dan 111 secara positifnya perlu memperbaikinya.

Indikator mengukur amalan dalam sistem yang berasaskan syariah umpamanya, apakah ia memberi indeks keadilan sosial dan kesejahteraan hidup dan mampu menyantuni kelompok miskin, mengatasi eksploitasi dan kebejatan sosial.

Sekiranya hal ini terjadi faktor syariah menjadi indikator penting meneliti gelagat masyarakat dan sistem dan sekiranya ia tidak terjadi ada jurang antara faktor rohaniah dan amaliah yang perlu diperkukuh dan diperteguh.JENDELA TOK KI: Utusan/Rencana/20140613
Tags: islam
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments