mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Mencorakkan kejayaan wakaf pendidikan

POSITIFNYA, evolusi wakaf telah menjarakkan pemahaman tradisional dengan yang moden akibat ijtihad dan hikmah yang wujud dalam kecantikan agama Islam itu sendiri yang sebagai satu agama syumul atau sempurna memenuhi semua masyarakat pada mana-mana zaman.Pada suatu fasa sebelum ini, wakaf dijumudkan hanya berkaitan tanah dan bangunan yang diberikan untuk kegunaan umum seperti pembinaan masjid, sekolah dan kubur.

Transformasi bidang pengajian tinggi sekitar 5 tahun lalu yang menuntut penggubalan Indeks Pencapaian Utama (KPI) ke atas institusi pengajian tinggi (IPT) Malaysia untuk menjana pendapatan sendiri tanpa bergantung penuh kepada kerajaan telah dengan kreatif serta didasari pengetahuan yang berlandaskan tuntutan agama, wakaf yang sememangnya punyai segala sifat membawa dan terbukti memberi manfaat telah dikenalpasti dan berupaya berfungsi mengukuh dana universiti.

Terdapat beberapa IPT yang bermula dengan tempo yang agak perlahan sebagai perintis kaedah baru penjanaan kewangan universiti melalui wakaf pendidikan namun wujud juga universiti yang serius menjadikan usaha wakaf ini termaktub dalam perancangan strategiknya untuk sekurang-kurang 5 tahun ke hadapan.

Antara IPTA bertaraf penyelidikan yang komited terhadap wakaf pendidikan ini termasuklah Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Malaya (UM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Rencana dan agenda wakaf pendidikan ini terus diberi tempat dengan penubuhan terkini sebuah Universiti bertaraf IPTS iaitu Universiti Islam Malaysia (UIM), satu-satunya IPT yang ditubuhkan di bawah naungan Majlis Raja-raja Melayu pada Mesyuarat Majlis Raja-raja ke 222 pada tahun 12 Oktober 2010.

Ia adalah kesinambungan Kolej Islam Malaya (KIM) yang ditubuhkan pada 1955 dan sebuah institut pengajian tinggi bertaraf universiti kerana pengiktirafan yang diberikan kepada kualiti akademik bagi program sijil atau diploma keluaran KIM adalah setaraf dengan ijazah pertama Universiti Pengajian Islam Ulung Dunia iaitu Universiti Al-Azhar, Mesir.

UIM boleh dikatakan mempelopori wakaf pendidikan negara berdasarkan usaha penubuhannya sudah bermula berpuluh tahun dahulu.

Sebaik ditubuhkan, pendapat muktabar terkini berkenaan fatwa penggunaan pendapatan wakaf yang boleh menjadi autoriti semasa berkenaan wakaf ialah penegasan sarjana dari Mesir sewaktu persidangan wakaf diraja anjuran UIM pada Jun 2012, di mana Dr. Ali Goma’ah mengesahkan fatwa oleh Akademi Feqah di Rabitah Alam Islami dalam persidangannya yang ke-10 di Mekah pada Oktober 1987 telah membuat keputusan harus mengeluarkan Œ daripada hasil pendapatan wakaf demi kepentingan umum, kecuali wakaf itu bersifat khas untuk terus diguna pakai.

Sarjana ini seterusnya mengaitkan wakaf sebagai punca yang boleh membawa keseimbangan dan keamanan kedudukan umat Islam dan pada masa sama ia juga melambangkan keseimbangan yang datang daripada kehendak individu yang berasaskan kesedaran kemasyarakatan tidak mengira agama dan bangsa.

Maka, dari sudut substance, UIM menguasai keilmuan tentang agenda wakaf pendidikan malah susur galur sejarah penubuhannya ada kaitan dengan hasil dari harta wakaf.

Transformasi pelaksanaan wakaf pendidikan sebagai satu ekosistem di IPT buat masa ini perlu didukung oleh dua perkara asas walaupun bersifat abstrak tetapi begitu relevan supaya IPT di negara kita benar-benar memanfaatkan kelebihan wakaf ini dalam bidang pendidikan.

Warga kepimpinan IPT perlu memiliki dan menguasai paduan intelektual dan kebijaksanaan dalam menerobos bidang wakaf untuk pendidikan.

Begitu banyak sekali takrif bijaksana yang digariskan dalam al-Quran antaranya ia dirujuk sebagai hikmah. Hikmah ini juga dijalinkan dengan sifat taqwa.

Dalam surah al-Baqarah, ayat 269 contohnya, "Allah menganugerahkan hikmah (kefahaman yang dalam tentang al Quran dan sunnah) kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugerahkan hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakal yang dapat mengambil pelajaran."

Kebijaksanaan kepimpinan di IPT yang menyokong keilmuan amat perlu untuk menolak impak sosial berkaitan wakaf pendidikan yang ada kalanya dilihat boleh membawa kepada kesan negatif. Malah, ilmu dan kebijaksanaan perlu seiring demi pembangunan harta wakaf melalui sistem pengurusan yang kemas dan teratur yang ditambah baik agar mendatangkan kesan yang positif kepada masyarakat sejagat.

Penggemblengan ilmu dan bijaksana berupaya mengupas persoalan tentang salah faham impak sosial mengenai wakaf bagi mengelak kekeliruan yang timbul akibat daripada penggunaan istilah wakaf yang masih sempit pemahamannya seperti yang terjumud tadi.

Pelaksanaan wakaf pendidikan akan terbantut malah boleh tersongsang tanpa ilmu dan kebijaksanaan kepimpinan warga IPT kerana ia turut melibatkan perubahan cara hidup masyarakat dalam mempengaruhi prestasi kehidupan mereka.

Malah, kerangka perundangan yang longgar dan keselerakan data wakaf negara boleh mengundang kepincangan aturan wakaf pendidikan maka hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tidak mudah juga menguruskan wakaf tanpa garis panduan yang bersesuaian dengan kehendak pengajian tinggi negara.

Lantas, menyediakan peraturan dan perundangan untuk melaksanakan wakaf di IPT perlu lahir dari motivasi pemimpin warga IPT yang berilmu dan bijaksana.

Statut berkaitan wakaf pendidikan contohnya, yang disasarkan jika tanpa ilmu dan kebijaksanaan hanya akan menjadi sebuah kitab yang mengumpulkan peruntukan tanpa dapat dilaksanakan disebabkan kepincangan peruntukan yang diwujudkan dari minda tanpa ilmu atau mungkin juga berilmu tanpa kebijaksanaan.

Banyak sekali IPT tersohor luar negara yang berjaya dengan konsep wakaf. Arus dan keadaan di negara kita memerlukan cara kita mencorakkan kejayaan wakaf pendidikan. Maka, kepimpinan yang menguasai daya intelek dan juga bijaksana sebagai syarat asas kejayaan wakaf pendidikan IPT negara.

* Prof. Dr. Noor Inayah Yaakub ialah Profesor Utama Universiti Islam Malaysia. Utusan/Rencana/20140613

Tags: pendidikan, wakaf
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments