mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Pagi raya waktu afdal bayar zakat fitrah

Zakat fitrah wajib dilaksanakan bagi tujuan menyucikan diri dan kembali kepada fitrah semula jadi manusia yang suci dan bersih daripada dosa. Zakat fitrah atau ‘zakat badan’ berbeza dengan zakat lain seperti zakat hasil ternakan, emas dan perak, harta perdagangan, hasil pertanian yang termasuk dalam kategori zakat harta.


Tujuan kefarduan zakat fitrah jelas seperti disebut dalam hadis Nabi SAW: “Rasulullah SAW telah menentukan wajibnya zakat fitrah untuk membersihkan orang yang mengerjakan puasa daripada perkataan yang sia-sia dan perkataan yang buruk serta untuk menjadi makanan orang miskin.” (Riwayat Abu Daud)


Zakat fitrah mempunyai dua fungsi utama iaitu bagi tujuan ibadat dan sosial. Dalam aspek ibadat, zakat fitrah bertindak menyucikan diri orang berpuasa daripada perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa seperti kata-kata tidak berfaedah yang kadang-kadang sukar untuk dikawal.

Dalam aspek sosial pula, zakat fitrah bertindak membantu golongan fakir miskin dengan memberikan bantuan makanan atau dalam bentuk wang kepada mereka terutama untuk persiapan menyambut Aidilfitri supaya mereka turut bergembira bersama-sama orang lain yang lebih berkemampuan.

Sabda Nabi SAW: “Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah sebanyak segantang tamar atau segantang gandum ke atas golongan hamba dan orang yang merdeka, lelaki dan perempuan, kecil dan besar daripada kalangan umat Islam.” (Riwayat al-Bukhari)

Menurut jumhur fuqaha, zakat fitrah diwajibkan juga ke atas golongan fakir miskin dengan syarat mereka memiliki kadar zakat berkenaan iaitu segantang makanan utama tempatan (bagi Malaysia adalah beras) yang lebih daripada keperluan asas dirinya sendiri dan mereka di bawah tanggungannya.

Kadar itu hendaklah ada pada malam hari raya Aidilfitri bagi membolehkan zakat fitrah wajib ke atas mereka, jika tidak ada pada waktu itu maka tidak diwajibkan. Jika lebihan yang dimiliki adalah satu gantang saja, maka dia hendaklah mengutamakan zakat fitrah dirinya terlebih dulu.

Menurut jumhur fuqaha termasuk Imam Syafii, waktu kewajipan membayar zakat fitrah mula berkuat kuasa tepat pada waktu jatuhnya matahari akhir bulan Ramadan. Namun, zakat fitrah boleh ditunaikan dalam tempoh tertentu, lebih awal atau lebih lewat daripada waktu itu. Malah, menurut mazhab Syafii, zakat fitrah boleh ditunaikan seawal bermula bulan Ramadan lagi.

Waktu paling afdal adalah pada pagi hari raya Aidilfitri iaitu sebelum solat sunat hari raya diadakan. Ibnu Umar meriwayatkan: “Bahawasanya Rasulullah SAW menyuruh supaya zakat fitrah ditunaikan sebelum orang ramai keluar pergi menunaikan solat (sunat Aidilfitri).” (Riwayat al-Bukhari)

Melewatkan sehingga selepas solat Aidilfitri bererti meninggalkan amalan yang afdal dan hukumnya adalah makruh. Sekiranya zakat fitrah dibayar selepas terbenam matahari 1 Syawal, maka hukumnya adalah haram dan berdosa serta ia dikira qada.

Sabda Nabi SAW: “Oleh itu, sesiapa yang menunaikannya (zakat fitrah) sebelum solat (hari raya), ia adalah zakat yang diterima dan sesiapa yang menunaikannya selepas solat hari raya, maka ia adalah sedekah biasa seperti sedekah sunat yang lain.” (Riwayat Abu Daud). Berita Harian Agama 26/07/2014
Tags: fitrah, zakat
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments