mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Keunikan pameran Az-Zakah

Zakat merupakan rukun lslam ketiga telah memainkan peranan penting dalam kehidupan umat lslam sepanjang sejarah


Kewujudannya. Ibadah wajib itu merupakan satu mekanisme kewangan dan perekonomian yang bermatlamat untuk membersihkan jiwa manusia serta hartanya kerana kemungkinan terdapat hak orang lain dalam proses memperoleh harta tersebut.

Firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat103 yang bermaksud: Ambillah zakat daripada harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dengan berzakat, harta seorang Islam itu dapat disucikan setelah mengembalikan sebahagian daripada hartanya yang tertentu kepada lapan golongan (asnaf) yang berhak menerimanya seperti yang disyaratkan oleh Allah SWT berlandaskan al-Quran.

Melalui kewajipan zakat juga, ikatan kemesraan antara golongan berkemampuan dan golongan miskin dalam masyarakat akan dikekalkan.

Allah berfirman yang bermaksud: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah: 60)

Sejajar dengan suruhan-Nya itu, Muzium Kesenian Islam Malaysia (MKIM) bersama-sama Lembaga Zakat Selangor (MAIS) menganjurkan Pameran Az-Zakah dengan tema Semangat, Kesedaran dan Kewajipan di MKIM bermula 15 Jun lalu sehingga 16 September ini.


ANTARA gelang kaki yang dipakai oleh wanita Islam di Semenanjung Tanah Melayu pada adab ke-20.

Pameran tersebut akan memberi pemahaman yang mendalam mengenai penubuhan zakat di dalam Islam dan juga pengamalannya di Malaysia. Menerusinya, orang ramai bukan hanya mendapatkan pengetahuan tentang pungutan zakat dan pengagihan kepada asnaf tetapi menghayati hikmah tuntutan kewajipan berzakat.

Perasmian pameran itu telah disempurnakan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah.

Melalui pameran itu, orang ramai berpeluang melihat lebih 30 jenis koleksi muzium berkaitan dengan zakat. Antaranya adalah replika cupak Rasulullah SAW, bekas gantang yang digunakan pada kurun ke-17 dan ke-18, mata wang emas dan kitab-kitab pengajian agama lama mengenai ibadat zakat.

Orang ramai juga berpeluang melihat koleksi Kaki Lilin yang digunakan pada era Uthmaniah (1768/1811H) untuk menentukan arah kiblat solat. Apa yang menarik adalah koleksi itu merupakan harta wakaf yang paling unik sekali.

Sementara itu, pameran tersebut turut mempamerkan buku katalog dwi bahasa yang memuatkan sejarah zakat bermula dari abad pertama Islam hingga ke hari ini.

Buku itu penting kerana ia mengajak umat Islam memahami kewajipan berzakat, di samping menerangkan peranan Lembaga Zakat Selangor (LZS) sebagai institusi yang menguruskan kutipan dan agihan zakat di Selangor.

Namun, apa yang lebih penting adalah pameran itu secara tidak langsung menjadi platform dakwah untuk meningkat kesedaran umat Islam tentang kewajipan mengeluarkan zakat.

Umat Islam seharus menyedari bahawa zakat akan mewujudkan pertumbuhan rohani dan ekonomi untuk kedua-dua pemberi zakat serta asnaf.

Ini kerana, keindahan zakat terdiri daripada tiga elemen penting; iman (keyakinan), takwa (kepatuhan kepada Allah) dan ‘adl (keadilan) dalam sesuatu tindakan.

Selain itu, pameran tersebut bertujuan untuk menerangkan kepada orang ramai, khususnya umat Islam tentang usaha berterusan MAIS dan LZS dalam memperkemas pengurusan zakat seperti yang telah dilaksanakan oleh Nabi SAW, para sahabat dan pemuafakatan para ulama fikah.   HASHNAN ABDULLAH   Utusan/Bicara_Agama/20140731

Tags: zakat
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments