mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Ilmuwan Islam yang zuhud

ABDURRAHMAN al-Khazin merupakan salah seorang ilmuwan Muslim terkemuka dalam bidang fizik, mekanik dan astronomi. Catatan sejarah menyebut Al-Khazin merupakan seorang ilmuwan yang telah lama dilupakan oleh kaum Muslimin. Sejak kebelakangan ini sahaja beliau mula mendapat perhatian daripada sebahagian kaum Muslimin.

Nama sebenar beliau ialah Abu Al-Fath Abdurrahman Al-Khazini. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Al-Khazin. Di dunia Barat, beliau dikenali dengan nama Alkhazen. Kesamaan ejaan dalam bahasa-bahasa yang terdapat di Eropah antara nama Al-Khazin dengan nama popular daripada Hasan bin Ibnu Haitsam telah menyebabkan adanya ketidakjelasan dan tertukarnya identiti kedua-dua ilmuwan terkemuka ini.

Ini harus diperhatikan bahawa nama Al-Khazin banyak disebutkan dalam rujukan dan kitab-kitab Arab.

Dr. Jamaluddin al-Fandi di dalam satu kajiannya yang diterbitkan bersama kumpulan kajian-kajian tentang peradaban Islam yang terbit sempena 15 abad Hijrah menyebutkan bahawa nama Al-Khazin adalah Abdurrahman Abu Ja’far Al-Khazin. Sedangkan, Dr. Karam Ghanim di dalam bukunya, Malamith Min Hdharatin Al Ilmiah Wa A’lamuha Al-Muslimin, menyebutkan bahawa nama lengkap Al-Khazin adalah Abu Manshur Abu Al-Fath Abdurrahman Al-Khazini.

Tentang tempat kelahiran dan kehidupan Al-Khazin, boleh dikatakan tidak banyak diketahui. Namun menurut pendapat majoriti ahli sejarah, beliau dilahirkan pada pertengahan pertama dari abad keenam hijriyah, di kota Marwu di kawasan Khurasan, Parsi.

Beliau menimba ilmu di tempat kelahirannya. Imam Baihaqi menyebutkan bahawa Al-Khazin adalah seorang hamba Romawi milik Ali Al-Khazin Al Maruzi, lalu dia memakai nama tuannya.

Kesederhanaan

Al-Khazin adalah seorang yang zuhud, beliau rela menerima segala bentuk kesederhanaan, baik dalam makanan, pakaian, mahupun kehidupan. Oleh kerana itu, beliau sering berupaya menolak hadiah para penguasa dan pegawai dengan mengatakan, “Bagiku tiga dinar sudah cukup untuk biaya hidup selama setahun. Aku tidak memiliki apa-apa di rumah selain seekor kucing."

Al-Khazin berjaya mencipta suatu alat yang berfungsi untuk mengukur ketebalan udara dan gas (alat tersebut sejenis aerometer). Ketika nilai ketebalan tergantung kepada suhu udara, maka alat yang dia temukan merupakan langkah awal yang amat penting dalam mengukur suhu udara.

Penemuan Al-Khazin ini telah memberi jalan bagi ilmuwan Itali yang bernama Galileo Galilei (1564 -1642 Masihi) untuk menciptakan thermometer.

Dalam bidang ilmu astronomi, Al-Khazin melakukan pemantauan yang amat lengkap yang pada akhirnya menjadi rujukan dan acuan bagi ilmuwan astronomi dalam waktu yang cukup lama. Di antaranya pemantauan terhadap posisi beberapa bintang.

Buku Mizan Al-Hikmah merupakan salah satu buku ilmu pengetahuan alam terpenting yang ditulis oleh ilmuwan Muslim ini. Buku ini dianggap penting kerana mencakup banyak riset baharu dan pembahasannya yang banyak menghuraikan hal-hal baharu yang tidak dikenal dan diketahui sebelumnya.

Misalnya, perluasan ruang lingkup kaedah Archimedes sehingga kaedah tersebut juga mencakup prinsip tentang gas, riset tentang ketebalan udara dan riset-riset lain yang baru saja kita sebutkan dalam karya-karya ilmiah Al-Khazin.

Sementara itu, buku Az-Zaij Al-Mu’tabar As-Sanjari pula membicarakan tentang ilmu astronomi. Al-Khazin menamai bukunya ini dengan nama Sultan Sanjar.

Hal terpenting yang dimuat dalam buku ini adalah hasil pemantauan yang dilakukan oleh Al-Khazin terhadap posisi beberapa bintang pada tahun 509 Hijrah. Di samping itu, juga terdapat beberapa pemantauan penting yang dimuat dalam buku ini.   Utusan/Bicara_Agama/20140826

Tags: ilmuwan, tokoh
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments