mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Batasan suara wanita

SEORANG wanita ketika berinteraksi dengan kaum lelaki yang bukan muhrimnya, bolehkah dikatakan aurat? Interaksi tersebut boleh terjadi dalam lingkungan kerja, organisasi dakwah ataupun di tempat kuliah ataupun di forum-forum media. Ataupun aktiviti wanita dalam syarahan di tempat umum di mana pendengarnya bukan hanya wanita.

Bagaimana hukumnya suara wanita yang terdengar oleh lelaki. Adakah suara wanita itu aurat?

Seorang wanita yang menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a ketika beliau hendak membatasi mahar (mas kahwin) baginya, maka dibacakanlah oleh wanita itu firman Allah SWT yang bermaksud: Jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali kepadanya barang sedikitpun. (an-Nisaa: 20)

Seketika itu berkatalah Umar r.a: “Benarlah wanita dan Umar keliru."

Andainya suara wanita itu aurat, pastilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a mencegah wanita itu membaca sesuatu.

Dahulu kala, Ummul Mukminin Aisyah r.a, beliau dalam meriwayatkan hadis tidak menuliskannya dalam bentuk tulisan, namun menyampaikannya langsung secara lisan kepada para sahabat Rasulullah SAW.

Bahkan, Rasulullah SAW sendiripun meluangkan satu hari khusus untuk mengajarkan secara langsung ilmu-ilmu agama Islam kepada para wanita muslimah ketika itu, tanpa perantaraan isteri-isteri baginda SAW. Nabi SAW secara langsung berdialog secara lisan dengan para wanita yang ingin belajar kepada Rasulullah SAW.

Imam Nawawi dalam kitabnya, Raudhatul Talibin menyatakan bahawa pada dasarnya suara wanita bukanlah aurat, akan tetapi hal tersebut boleh berubah hukumnya ketika dalam keadaan ditakuti atau dibimbangi adanya fitnah (sesuatu yang dapat mengganggu khusyuk dalam beribadah).

Adapun hadis yang berbunyi: Shautul mar’ah aurah (suara wanita adalah aurat) bukanlah hadis sahih, sebahagian berpendapat hadis ini daif (lemah) dan sebahagian yang lain, bahkan mengatakannya sebagai hadis maudhuk (palsu).

Dalam surah al-Ahzab, ayat 32, Allah SWT berfirman yang bermaksud: Wahai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.

Yang dimaksud dengan tunduk dalam berbicara di sini ialah berbicara dengan sikap yang dapat menimbulkan keberanian orang untuk bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Manakala, yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah orang yang mempunyai niat berbuat tidak senonoh dengan wanita seperti zina.

Dengan demikian, wanita muslimah boleh berbicara dengan kaum lelaki asalkan masih dalam batas-batas wajar. Suara seorang wanita bukanlah aurat tetapi bicara atau percakapan yang boleh merangsang dan berlebihan memang itu yang dilarang. Wallahu’alam.

Hukum bersolek

Cantik, comel dan menarik. Kata-kata ini memang berkaitan erat dengan perempuan. Setiap perempuan tentunya ingin penampilan cantik di depan orang lain. Padahal, tinggi rendahnya nilai seorang perempuan tidaklah diukur daripada kecantikan paras wajah dan gayanya.

Bersolek adalah salah satu cara yang dilakukan oleh seorang perempuan agar dirinya terlihat cantik. Hal itu dengan menggunakan bermacam-macam caranya seperti pemerah bibir, pembayang mata dan sebagainya.

Terdapat dua golongan perempuan yang bersolek. Pertama, bersolek secara berlebihan (bertabarruj) dan kedua, bersolek yang dibenarkan.

1.Bertabarruj agar dianggap lebih. Muslimah di zaman kini memang pada kenyataannya sudah tidak dapat lagi membezakan antara bersolek yang dibolehkan dengan bersolek yang berlebihan. Sementara itu, bersolek yang dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Siapa di antara kamu (para isteri dan ibu) ikhlas tinggal di rumah untuk mengasuh anak-anak dan melayan segala urusan suaminya, maka ia akan memperoleh pahala yang kadarnya sama dengan pahala para mujahidin di jalan Allah. (Rriwayat Bukhari dan Muslim)

Seorang muslimah hendaklah mampu merawat kecantikan wajahnya secara wajar sahaja dan hanya untuk suaminya. Kerana kecantikan dapat membangkitkan rasa memiliki, rasa rindu dan membangkitkan hasrat biologis. Sebab mempunyai isteri yang boleh merawat wajah untuk suaminya adalah suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri untuk para suami. IBRAHIM ABDULLAH ialah mantan Pegawai Agama Seranta, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu.: Utusan/Bicara_Agama/20141008

Tags: aurat, suara, wanita
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments