mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Pembelajaran sepanjang hayat lonjak kecemerlangan

AKTIVITI pembelajaran tidak hanya berlaku di sekolah atau institusi pengajian saja tetapi juga di tempat kerja. Pembelajaran sepanjang hayat sama ada secara formal atau tidak, dengan usaha sendiri atau disediakan majikan bukan sekadar suatu keperluan tetapi sumber hidayah Allah. 

Pintu hidayah Allah SWT terbuka bagi mereka yang bekerja mencari rezeki halal serta berusaha untuk memperbaiki diri serta kerja yang diusahakan.Firman Allah yang bermaksud: “Dan orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang yang berusaha membaiki amalannya.” (Surah Al-‘Ankabut, ayat 69)Usaha memperbaiki diri dan kerja boleh dilakukan melalui proses menimba pengalaman dan pengetahuan seperti mana peringatan menuntut ilmu dari buaian sehingga ke liang lahad. 

Program pengetahuan yang berkaitan secara langsung atau tidak dengan keperluan organisasi bolehlah disenaraikan pada awal tahun ini. Bagi merealisasikan usaha pembelajaran sepanjang hayat di tempat kerja, seseorang hendaklah mempunyai tiga sifat asas iaitu sukakan ilmu pengetahuan, rajin belajar dan memiliki daya ingin tahu yang tinggi. 

Ketiga-tiga sifat ini sudah disarankan Baginda Rasulullah SAW dalam sabda yang bermaksud: “Carilah ilmu walaupun di negeri China.” (Hadis riwayat al-Baihaqi) 

Mencari ilmu sampai ke negeri China menunjukkan kesungguhan, minat, daya ingin tahu dan kerajinan yang ada pada penuntut serta hasrat mendalami nilai kehidupan masyarakat lain yang dituntut. 
Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud: “Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan jalan menuju syurga.” (Hadis riwayat Al-Tirmizi) 

Usaha pembelajaran sepanjang hayat juga perlu direalisasikan melalui proses perkongsian pengetahuan di tempat kerja. Kakitangan berkongsi pengetahuan dan maklumat akan menghidupkan suasana kerjasama harmoni yang menghasilkan keputusan serta kerja cekap dan adil. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan bertanyalah kepada ahli ilmu sekiranya kamu tidak mengetahui.” (Surah al-Nahl, ayat 43) 

Sejarah Islam membuktikan kehebatan keilmuan imam mazhab juga kerana kecintaan mereka yang mendalam terhadap penguasaan pelbagai ilmu dan pencariannya berterusan sehingga kewafatan mereka selain kewarakan serta akhlak dalam mengajarkannya kepada masyarakat. 

Diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda: “Belajarlah kamu ilmu, kerana mempelajarinya kerana Allah itu amal kebajikan, dan menelaah suatu ilmu pahalanya umpama membaca tasbih, mengadakan pembahasan terhadap suatu ilmu adalah jihad, mencari ilmu itu ibadah, mengajarkannya termasuk sedekah; menyerahkan ilmu kepada ahlinya mendekatkan diri kepada Allah, memikirkan suatu ilmu pahalanya umpama melaksanakan ibadah puasa, dan bermuzakarah mengenai ilmu itu pahalanya umpama melaksanakan solat malam.” (Hadis riwayat Abu Syaikh dan Ibnu Abdil Bar) 

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Nabi-nabi disuruh untuk menempatkan seseorang itu pada tempatnya dan berbicara dengannya mengikut tahap pemikirannya.” (Hadis riwayat Abu Daud) 

Kejayaan daripada penguasaan ilmu, kemahiran dan kompetensi yang diperoleh menjadikan seseorang itu mendapat pelbagai kebaikan darjat, pangkat, produktiviti dan prestasi yang tinggi. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Hai orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, nescaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surah Al-Mujadalah, ayat 11) 

Dr Wahbah al-Zuhaily dalam tafsirnya mengenai ayat ini berkata: “Darjat orang mukmin melebihi darjat orang bukan mukmin. Darjat orang berilmu melebihi darjat orang yang tidak berilmu.” 

Justeru, pembelajaran sepanjang hayat dengan sifat berterusan dan ikhlas untuk memperbaiki amalan akan melonjakkan kecemerlangan diri dan organisasi. 


Oleh Sharifah Hayaati 

Penulis ialah pensyarah di Jabatan Siasah Syar’iyyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM) 


Sumber: Berita Harian Online Agama 2012/01/14 
Tags: pembelajaran
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments