mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Mengarus Perdanakan Keluarga Sakinah


Dasar Keluarga Negara (DKN) yang diluluskan pada empat tahun yang lalu merupakan manifestasi keprihatinan kerajaan terhadap institusi kekeluargaan di negara ini. Ia bukanlah cetusan yang terhasil hanya daripada saranan atau desakan suara-suara antarabangsa, tetapi hasil dapatan daripada sumbang saran pelbagai agensi dan wakil-wakil masyarakat negara ini sejak tahun 2001 lagi. Bermakna, tanpa pengaruh luar kita sememangnya bangsa yang prihatin terhadap kebajikan dan kesejahteraan negara sendiri dari sudut kekeluargaan. DKN mengiktiraf dan melihat betapa pentingnya setiap unit keluarga yang membentuk masyarakat dan seterusnya bagi pembinaan sebuah peradaban bangsa Malaysia.

Di bawah lembayung DKN, negara mengiktiraf kekuatan institusi kekeluargaan dalam bentuk yang tersendiri. Penghayatan nilai-nilai murni juga merupakan prinsip utama yang perlu tersuntik pada setiap tubuh keluarga di Malaysia. Penghayatan akan berlaku apabila nilai-nilai murni itu dipupuk sejurus setiap insan dilahirkan, dan ia suatu proses yang berlaku secara berterusan. DKN juga merupakan dasar yang bersifat lentur, dan kelenturan itulah yang menerima kepelbagaian struktur keluarga yang ada di negara ini. Inilah sebahagian daripada lapan prinsip DKN  termasuklah hak asasi kemanusiaan dan komitmen daripada majikan yang memberi daya sokong kepada institusi keluarga.

Pelbagai perubahan yang berlaku dari berbagai-bagai sudut kehidupan, memberi kesan kepada keluarga bukan sahaja di negara ini, malahan juga di seluruh pelusuk dunia. Penderaan, keruntuhan akhlak, kecurangan dalam perhubungan, kesihatan, beban kerja yang berat, kemiskinan, pengaruh media sosial dan kelewatan dalam mendirikan perkahwinan adalah impak daripada perubahan yang berlaku, dan semua itu merupakan sebahagian daripada permasalahan sosial yang mempunyai hubungan langsung dengan institusi kekeluargaan. Perubahan-perubahan inilah yang menjadi faktor kepada wujudnya kepelbagaian bentuk keluarga pada era pascamoden ini.

Jika pada dua dekad yang lalu, kebanyakan keluarga di Malaysia adalah dengan bentuknya yang lebih tradisi dan seragam, tetapi hari ini ia lebih pelbagai keadaannya. Seperti keluarga komuter, “sandwich”, “touch n go” dan sebagainya. Jika permasalahan dan situasi ini tidak diambil peduli, tentunya ia akan memberi kesan kepada kestabilan negara, dan keutuhan peradaban bangsa. Sudah pasti juga, kekuatan agama Islam akan terkesan.

Bagi memastikan kekuatan agama Islam terus berlangsung, sudah tentu unit-unit keluarga Islam perlu diberi perhatian secara yang serius. Kepelbagaian keadaan dan bentuk yang berlaku terhadap unit-unit keluarga di Malaysia yang disebabkan perubahan masa, sosial, ekonomi, sains dan teknologi juga aspek-aspek lain, tidak terkecuali berlaku terhadap keluarga Islam. Malah, terdapat isu-isu seperti gejala pembuangan bayi, budaya rempit dan penyalahgunaan dadah dengan keluarga Islam lebih banyak terlibat berbanding keluarga-keluarga yang lain.

Atas keprihatinan inilah, maka Dasar Keluarga Sakinah Negara (DKSN) dibina bagi menentukan hala tuju pembangunan keluarga seterusnya umat Islam di Malaysia. Hala tuju pembangunan tidak akan tercapai walau di mana destinasinya, walau setinggi mana indahnya, jika unit keluarga Islam di Malaysia bukanlah unit-unit keluarga yang tinggi kualitinya dan tinggi potensinya.

Konsep “sakinah” dipilih dan diambil daripada pengajaran ayat 21 Surah ar-Rum yang memberi maksud “ketenangan” dan “ketenteraman”. Keluarga bukanlah semata-mata bangunan rumah yang terdapat bilik, ruang tamu, dapur dan perabot serta perkakasan. Malahan di situlah berkumpulnya jiwa-jiwa yang perlu bertautan antara satu sama lain, yang diikat dengan perasaan kasih sayang dan hormat-menghormati sebagai tanda ketakwaan kepada Allah SWT.

Rumah Baginda Rasulullah SAW sangat ringkas bentuk fizikalnya. Kebanyakan rumah kita kelihatan jauh lebih mewah jika hendak dibandingkan dengan kediaman Baginda. Walau bagaimanapun, teratak Baginda kaya dengan kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan. Kekurangan dari sudut material tidak sedikit pun mampu menjadi pencetus konflik, malah semua jiwa yang ada di dalamnya terus berkasih sayang dan berlumba-lumba untuk mencapai ketakwaan dan keredaan Allah SWT.

         Melahirkan generasi Islam yang berkualiti dari segi akhlak, rohani dan jasmani, serta memiliki status sosioekonomi yang mapan merupakan aspirasi DKSN. Ini kerana isi peradaban ialah umat yang sihat, kuat ekonominya dan mempunyai silaturrahim yang kukuh. Selanjutnya, peradaban dilindungi oleh akhlak, selain semangat keperwiraan dan daya juang mempertahankan agama dan negara.

DKSN yang mempunyai objektif, misi dan visi yang jelas merupakan suatu dasar yang komprehensif sebagai landasan untuk membina khaira ummah. Terdapat enam teras strategi yang disusun supaya dasar ini boleh terus diguna dan dirujuk sampai bila-bila. Teras strategi ini termasuklah pengukuhan pengurusan kekeluargaan, dilaksanakan menerusi bidang penyelidikan dan pembangunan.  Dengan maksud, penyelidikan akan dilaksanakan (secara berterusan) bagi membangunkan aktiviti serta program yang boleh menjana kesejahteraan keluarga Islam. Selain itu, hasil-hasil penyelidikan yang dibuat akan dikongsi secara bersama kepada masyarakat umum, dan ia bersedia untuk dibincangkan atau diberi pandangan secara  membina demi kesejahteraan keluarga Islam di Malaysia.

Walau bagaimanapun, dasar yang sempurna sebenarnya tidak menjamin ia boleh berperanan dengan berkesan. Apa yang difahami ialah DKSN merupakan sebahagian daripada DKN, dan negara mempunyai barisan dasarnya bagi melengkapkan struktur batu asas pembangunan dan kesejahteraan negara. Dalam hal ini semua pihak perlu menerima DKN/DKSN sebagai dasar pertama atau penaung, yang disusuli oleh dasar-dasar negara yang lain. Ini kerana, sebagaimana yang disebut sebelum ini bahawa setiap perubahan yang berlaku akan memberi kesan langsung kepada unit keluarga. Maka, dasar-dasar yang berikutnya perlu tidak menyanggah matlamat DKN.

Ada baiknya dasar-dasar yang sedia ada disemak semula, supaya ia menjadi penyokong dan pendukung DKN. Atau sekurang-kurangnya menjadi dasar yang mesra kepada semua dasar yang ada.

Setiap dasar pastinya mempunyai matlamat yang tersendiri, tetapi pulangannya perlu dipertimbangkan dalam keadaan unit keluarga akan menjadi subjek dan penerima kesan secara langsung. Alangkah ironinya jika dasar-dasar yang diwujudkan mengalami pertembungan matlamat, dan yang menjadi mangsa tentunya unit keluarga.

Siti Shamsiah Binti Md Supi. Utusan Malaysia Rencana 23 Oktober 2014
Tags: keluarga
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments