mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Peguam Muslim Menulis: Wasatiyah penuhi tuntutan Islam

Kerajaan Persekutuan menerapkan dasar wasatiyah dalam pelaksanaan amalan Islam di Malaysia. Pengerusi Institut Wasatiyah Malaysia (IWM), Tan Sri Dr Abdullah Md Zin berkaitan, asas atau dalil pendekatan wasatiyah diambil daripada al-Quran.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Dan demikianlah pula Kami jadikan Kamu (wahai umat Islam) "ummatan wasata" (satu umat yang pilihan cemerlang dan adil) supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan (syahadah) kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan Kamu." (Surah al-Baqarah, ayat 143)

'Ummatan wassata' menurut Tafsir Pimpinan ar-Rahman ialah umat pilihan lagi adil dan umat yang pertengahan iaitu tidak melampau dan tidak keterlaluan dalam menganut kepercayaan, demikian juga akhlak serta amalannya meliputi soal dunia dan akhirat.Islam muncul mengimbangi Nasrani dan Yahudi dengan menitikberatkan hal ehwal agama di samping tidak mengetepikan - Gambar hiasan

Konsep penuh bijaksana

Konsep wasatiyah yang diperkenalkan menepati konsep maqasid syar'iyyah yang penuh kebijaksanaan serta tidak merugikan umat Islam. Ia dirangka secara menyeluruh dan lengkap dengan panduan yang jelas. Wasatiyah dalam perkara agama perlu jelas, tegas dan dikupas secara bijaksana untuk memberi kefahaman kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, wasatiyah bukan bermaksud 50:50 (sama rata) tetapi pendekatan berteraskan kasih sayang, kesejahteraan dan perpaduan yang dikongsi bersama dengan penuh kecemerlangan.

Pendekatan wasatiyah boleh dikatakan sebagai pendekatan berimbang. Ia tidak semestinya moderat atau pertengahan semata-mata dalam erti kata memilih yang sederhana sahaja kerana pendekatan wastiyah perlu dipacu dengan kecemerlangan.

Jika diamati sepenuhnya, ayat itu menceritakan umat wasatiyah akan menjadi 'syuhada' atau saksi kepada manusia.

Syuhada jika ingin dikaitkan dalam sistem perundangan, ia sebahagian daripada kaedah pensabitan dakwaan melalui iqrar, syahadah, bayyinah, qarinah dan lain lain lagi. Pensabitan melalui iqrar atau pengakuan adalah mudah kerana orang yang didakwa mengaku dakwaan terhadapnya.

Jika tiada terdapat pengakuan, keterangan boleh diberikan melalui syahadah, bayyinah, qarinah dan lain-lain. Dalam kategori ini keterangan melalui syahadah adalah keterangan yang paling utama dan tuntas.

Pemberi syahadah atau dipanggil 'syahid' (untuk ramai dipanggil 'syuhada') perlu menjalani tapisan ketat bagi memastikan beliau memberi keterangan yang benar. Suatu proses dinamakan 'tazkiyah al syahid' atau siasatan terhadap pemberi keterangan boleh dilakukan oleh hakim.

Umat yang mengamalkan wasatiyah berdasarkan ayat al-Quran sudah pastinya umat cemerlang yang melepasi piawaian tinggi ditetapkan. Oleh itu, pendekatan wasatiyah menganjak paradigma umat ke arah ketinggian dan kesucian agama Islam.

Jika kita menelusuri sejarah, Islam hadir di tengah-tengah peradaban Nasrani dan Yahudi. Masyarakat Nasrani ketika itu amat menitikberatkan aspek kepadrian kerana pendeta mereka menggarap segala permasalahan ibadat dan menjadikan masyarakat Nasrani ketat dalam isu beragama.

Yahudi pentingkan kebendaan

Masyarakat Yahudi pula ketika itu terlalu mementingkan kebendaan sehingga mengawal aspek keduniaan seperti perdagangan dan perniagaan. Islam muncul mengimbangi kedua-dua agama ini dengan menitikberatkan hal ehwal agama di samping tidak mengetepikan aspek keduniaan.

Inilah keindahan Islam yang dijelmakan melalui pendekatan wasatiyah seperti terkandung dalam firman Allah SWT. Masyarakat Islam sepatutnya bukan sekadar berjaya dalam kehidupan di dunia dan akhirat tetapi cemerlang menghadapi segala cubaan di dunia serta menikmati kecemerlangan di akhirat.

Tonggak wasatiyah adalah prinsip akidah, iaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Konsep ini perlu membuktikan agama Islam berupaya menyusun dan mengatur masyarakat sehingga mewujudkan peradaban unggul dengan wujudnya konsep perpaduan dalam kepelbagaian.

Kehidupan berimbang yang menjurus kepada kecemerlangan ini perlu terus dipupuk dalam diri masyarakat Islam di Malaysia khususnya dan dunia amnya. Malaysia sudah diiktiraf sebagai negara Islam contoh dalam kalangan negara Islam dan bukan Islam.

Pendekatan wasatiyah akan terus memacu kejayaan negara dan melakar kecemerlangan sebagai sebuah negara Islam contoh. Pendekatan bersepadu ke arah kecemerlangan ini perlu diaplikasi oleh masyarakat Islam dengan teras maqasid al syariah bagi meletakkan Islam di tempat paling tinggi. Zainul Rijal Abu Bakar ialah Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia Berita Harian Agama 30/10/2014

Tags: wasatiyyah
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments