mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat ~ “Pesanan Khutbah Wada’ Rasulullah SAW”

Sedutan Petikan  Khutbah Jumaat 09 Januari 2015: JAIS

“Pesanan Khutbah Wada’ Rasulullah SAW”

Padang Arafah telah menjadi saksi berlakunya satu peristiwa penting di mana  Rasulullah SAW telah menyampaikan khutbah yang terakhir kepada umatnya yang dikenali dengan Khutbatul Wada’ (Khutbah Perpisahan), satu khutbah yang menyentuh jiwa dan perasaan setiap manusia yang hadir di Padang Arafah, juga kepada semua generasi sesudah mereka yang mendengarnya.

Khutbatul Wada’ jika diperhalusi dengan mendalam isi kandungannya, penuh dengan pesanan dan peringatan kepada umat masa kini, untuk memandu manusia dalam segenap aspek kehidupan, samada secara individum masyarakat mahupun negara.

Antaranya adalah:

Pertama : Larangan membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain tanpa alasan yang hak;

Hadis daripada Ibnu Mas’ud RA bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya darah dan harta kamu, semua itu adalah haram ke atas kamu sebagaimana kesucian hari kamu ini (hari Arafah) pada bulan ini (Zulhijjah) dan di negeri yang suci ini (Arafah)”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Kedua : Kewajipan meninggalkan tradisi dan amalan jahiliyyah; pembunuhan dan riba;

Islam telah mengharamkan amalan riba ini seperti mana yang dinyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 278: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Ketiga: Berwaspada dengan gangguan syaitan dan kewajipan menjaga agama;

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 168-169: “...dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

Keempat: Larangan mengharamkan apa yang dihalalkan dan sebaliknya;

Firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 87: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.”.

Kelima: Kewajipan memuliakan wanita (isteri);

Hadis dari ‘Aisyah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “ Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isterinya dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada isteriku”. (Riwayat Abu Daud dan at-Tirmizi)

Keenam: Kewajipan berpegang teguh kepada al-Quran dan as-Sunnah.

Hadis daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “ Aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah (al-Quran) dan sunnahku”. (Riwayat Imam Malik)


Hadis daripada Abu Umamah al-Bahili bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Bacalah al-Quran maka sesungguhnya al-Quran akan datang pada hari Kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya dan beramal dengan isi kandungannya. (Riwayat Muslim).

Ketujuh: Kewajipan patuh dan taat kepada pemimpin, siapa pun dia selama masih berpegang teguh kepada al-Quran.

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 59: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah
kepada Rasul, dan orang-orang yang berkuasa antara kamu...”.

Namun Islam hanya menetapkan kewajipan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin selagi mana pemimpin itu tidak menyuruh membuat perkara-perkara yang berunsur maksiat.

Antara pengajaran daripada Khutbatul Wada’ (Khutbah Perpisahan) yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita ialah;

1. Umat Islam wajib menunaikan hak yang perlu dipenuhi iaitu hak kepada Allah SWT, hak kepada Rasulullah SAW dan hak kepada manusia. Hak ini tidak boleh dizalimi dan dianiayai.

2. Umat Islam wajib berurus niaga dengan institusi-institusi kewangan yang berteraskan patuh syariah bagi kelangsungan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

3. Umat Islam wajib beramal soleh sepertimana yang ditunjukkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Amalan soleh ini dapat menjaga agama untuk kebaikan di dunia dan juga di akhirat.

4. Umat Islam hendaklah menjaga kesucian agama Islam dan ajarannya yang bersifat Syumul dan melengkapi segala aspek kehidupan umat Islam.


Wallahualam.
Tags: khutbah, wada
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments