mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Seruan agungkan Allah

SURAH al-Mudassir diturunkan selepas surah al-Muzammil. Keseluruhan ayat ini berjumlah 56 ayat. Ia termasuk dalam kategori surah Makkiyyah.

Hubungan surah ini dengan surah yang sebelumnya:

* Permulaan surah ini sama dengan surah yang sebelumnya kerana ia dimulakan dengan seruan kepada Nabi SAW.

* Permulaan kedua-dua surah ini dengan surah yang sebelumnya diturunkan berkaitan dengan satu kisah.

* Surah terdahulu dimulakan agar mengerjakan ibadah qiamullail yang merupakan kesempurnaan serta keperibadian Nabi SAW, manakala surah ini dimulai dengan memberi peringatan kepada orang lain dan perkara ini lambang kesempurnaan kepada orang tersebut.

Firman Allah SWT: Hai orang yang berselimut. Bangunlah, lalu berilah peringatan! (al-Mudassir: 1-2)

Ulama telah khilaf di mana ada yang berpendapat ayat ini yang pertama diturunkan sedangkan jumhur ulama berpendapat bahawa permulaan surah al-'Ala' adalah yang pertama.

Ibnu Kathir berkata: Bersedialah untuk menyatukan tekad dan berilah peringatan kepada umat manusia sehingga dengan semua itu akan tercapai misi kerasulan sebagaimana dengan ayat pertama telah tercapai misi kenabian.

Sayid Qutub berkata: Juga mengandungi bimbingan-bimbingan untuk Rasulullah SAW, supaya membuat persediaan yang cukup untuk melaksanakan tugas yang besar itu dan supaya memperjuangkannya mengikut arahan-arahan Allah SWT yang berikut.

Seorang pendakwah yang mengajak manusia kepada Tuhannya Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi tidak akan dapat melakukan yang demikian, kecuali jika dia berakhlak mulia dan mempunyai sifat-sifat yang terpuji.

Firman Allah SWT: Dan Tuhanmu agungkanlah! (al-Mudassir: 3)

Ibnu Jauzi berkata: Hendaklah kamu mengagungkan Tuhanmu lebih daripada penyembah-penyembah berhala mengagungkan tuhan-tuhan mereka.

Al-Maraghi berkata: Muliakanlah Tuhanmu dan Pemilik segala urusanmu dengan beribadah kepada-Nya dan penuhkan harapan kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu.

Firman Allah SWT: Dan pakaianmu bersihkanlah (al-Mudassir: 4)

Ulama telah khilaf kepada beberapa pendapat, antaranya:

* Ibnu Abbas pernah ditanya tentang perkara tersebut. Maka jawabnya: Janganlah kamu memakainya untuk niat melakukan maksiat dan memungkiri janji. Kemudian beliau berkata: Tidakkah kamu mendengar madah Ghaylan ibnu Maslamah al-Thaqafi:

Alhamdulillah! Aku tidak mempunyai pakaian jahat yang kupakai, aku juga tidak mempunyai pakaian ingkar yang kusenangi.

* Orang Arab mengatakan seseorang yang telah mungkir janji dan tidak menepatinya, dia dianggap mengotorkan pakaian. Tetapi apabila dia menepati janji dan tidak mungkir janji, maka mereka mengatakan bahawa pakaiannya bersih.

* Samu'al ibn 'Adiya merupakan seorang Yahudi berkata pula: Jika orang tidak mengotorkan kehormatannya dengan celaan maka segala pakaian yang dikenakannya itu indah dan cantik.

* Jangan jadi pakaian kamu daripada sumber yang tidak bersih, ini juga pendapat Ibnu Abbas.

* Amalan kamu hendaklah kamu perelokkannya seperti pendapat ad-Dahak.

* Akhlakmu hendaklah kamu perbaikkannya seperti pendapat al-Hasan dan al-Qurazi.

* Pakaianmu hendaklah pendekkan dan singsingnya (sebagai bersungguh-sungguh dalam berusaha) seperti pendapat Taws.

* Hatimu hendaklah kamu bersihkan, inilah pendapat Said bin Jubir.

Makna-makna yang demikian ini tetap digunakan di Mesir dan negeri-negeri yang lain. Antara ungkapan seperti mereka mengatakan, Fulanun tahiru'dh dhayl, bagi menunjukkan si polan itu tidak bersentuhan dengan seorang perempuan sama sekali.

Sejumlah imam berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan taharatu'th thiyab, adalah mencuci pakaian itu dengan air kerana terkena najis. Pendapat yang demikian juga diriwayatkan oleh ramai sahabat dan tabiin.

Pendapat itu turut dipilih oleh imam al-Syafi'e sehingga beliau mewajibkan untuk mencuci najis dan pakaian bagi orang yang mengerjakan solat.

Orang yang mahir dengan ilmu-ilmu perundangan dan ahli ilmuan sosial di Eropah berpendapat bahawa manusia yang paling kotor tubuh badan dan pakaiannya adalah orang yang paling banyak berbuat dosa.

Manakala orang yang paling bersih badan dan pakaiannya adalah orang yang paling jauh daripada melakukan dosa.

Oleh sebab itu, mereka memerintahkan kepada orang tahanan agar kerap mandi dan membersihkan pakaian sehingga akhlak mereka akan menjadi baik. Akhirnya mereka keluar dari penjara dengan akhlak yang begitu baik.

Menurut pendapat Professor Bentham dalam bukunya, Usulu't Tashri' (The Principal of Morals and Legislation), "Sesungguhnya kebersihan yang banyak dalam agama Islam itu membawa pengikut-pengikut ke puncak ketinggian akhlak dan keistimewaannya, sekiranya mereka mengerjakan segala perintah agama mereka dengan sebaik-baiknya".

Firman Allah SWT: Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. (al-Mudassir: 5)

Ulama tafsir menafsirkan maksud ayat ini kepada beberapa pendapat:

* Ia adalah berhala seperti kata Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Zuhri, Suddi dan Ibnu Zaid.

* Ia adalah dosa seperti pendapat Ibnu Abbas juga.

* Ia adalah syirik inilah pendapat Ibnu Jubair dan ad-Dahak.

* Ini adalah kesalahan seperti pendapat al-Hasan.

* Ini adalah azab seperti pendapat Ibn as-Saib.

* Ia adalah syaitan seperti kata Ibnu Kaisan.

Firman Allah SWT: Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. (al-Mudassir: 6)

Ayat ini ditafsirkan dengan empat pendapat:

* Jangan kamu memberi sesuatu dengan mengharap mendapat lebih baik seperti kata Ibnu Abbas, Ikrimah dan Qatadah.

* Jangan kamu mengungkit amalanmu dan membanyakkan ia atas Tuhanmu, inilah pendapat al-Hasan.

* Gandakan daripada kebaikan untuk memperbanyakan kerana berubah niat seperti pendapat Mujahid.

* Jangan kamu mengungkit akan kurniaan Allah kepadamu dengan kenabian untuk kamu mendapat balasan dan upah daripada mereka, inilah pendapat Ibnu Zaid.

Firman Allah SWT: Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. (al-Mudassir: 7)

Bimbingan-bimbingan ini diakhiri dengan pesanan bersabar sama seperti bimbingan dalam surah al-Muzzammil.Sumber: Utusan Malaysia Online Bicara Agama 13/04/2012

Tags: agama, islam, religion
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments