mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Menghormati penguasa

SALAH satu prinsip ketamadunan adalah wujudnya keutuhan budaya serta ketinggian akhlak sebagai identiti bangsa dan negara. Dalam usaha meningkatkan kemajuan negara, kepelbagaian budaya dan agama perlu dipertahankan berasaskan sistem nilai akhlak yang kukuh, murni dan luhur.

Penghayatan nilai-nilai akhlak yang tinggi akan menjamin kesejahteraan, keharmonian dan keamanan dalam masyarakat majmuk. Ia juga menjadikan bangsa itu terhormat lagi disegani.

Terdapat pelbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian dan konsep jemaah yang sebenar dalam Islam. Banyak di kalangan umat Islam mengaku bahawa hanya kumpulan mereka itulah jemaah sebenar yang diakui oleh Islam.

Hubungan yang kukuh antara pemimpin dan rakyat akan menjadikan umat Islam lebih dihormati,
disegani dan dicontohi sebagai umat yang bersusila.- Gambar hiasan

Namun, sebaliknya jika diteliti pada kandungan ayat suci al-Quran dan hadis, jelas bahawa maksud sebenar daripada al-Quran mengenai jemaah itu ialah seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud: Wahai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan penguasa (atau pemerintah) dari kalangan kamu. (an-Nisa': 59).

Ayat ini menjelaskan jemaah yang berada di bawah pimpinan pemerintahan umat Islam itu sendiri yang diterima atau diakui sebagai jemaah yang sebenar.

Ketaatan kepada Tuhan di sini bererti memenuhi kewajipan-kewajipan keagamaan dan moral, berusaha mendekati keadilan dan kasih sayang Tuhan dengan menghindari maksiat dan penindasan, serta melaksanakan amal saleh.

Sementara itu, ketaatan kepada rasul bererti mengikuti jalan atau sunahnya dalam memenuhi kewajipan dan perintah Allah. Ketaatan kepada orang-orang yang berkuasa bererti kesetiaan terhadap tujuan untuk mencapai keadaan yang baik dan kondusif bagi ketaatan kepada Tuhan dan rasul-Nya. Ini menuntut orang-orang yang berkuasa itu memberikan contoh ketaatan yang teguh kepada Tuhan dan Rasul-Nya.

Ini dapat difahami daripada firman Allah SAW yang bermaksud: Siapa yang menentang (ajaran) Rasulullah SAW setelah nyata kebenaran kepadanya kebenaran petunjuk (yang dibawanya) dan dia pula mengikut jalan lain daripada jalan orang mukmin, kami biarkannya melakukan (kesesatan) yang dipilihnya (dan pada hari akhirat) kami akan humbankannya ke neraka, ia seburuk-buruk tempat kesudahan. (an-Nisa': 115).

Berdasarkan dua ayat tersebut, jelas pengertian jemaah yang sebenar menurut Islam ialah kelompok yang di bawah pimpinan pemerintah umat Islam. Bukan jemaah lain sebagaimana yang didakwa oleh sesetengah kumpulan atau sesetengah pihak.

Begitu juga jemaah yang dimaksudkan di dalam hadis Rasulullah SAW di bawah ini, yang mana jemaah tersebut menjadi payung yang dapat menaungi umat Islam yang berada di bawah pemerintahannya.

Manakala seluruh umat Islam tidak dibenarkan keluar (untuk menentangnya) dengan sebarang kekerasan melainkan sekadar memberi nasihat dan teguran yang ikhlas, bukan secara membangkang mereka dengan membabi buta selagi pendapat pemerintah itu baik dan tidak bertentangan dengan agama.

Persoalan ini juga telah diperjelaskan menerusi sebuah hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Umar yang bermaksud: "Bahawa Rasulullah ada bersabda, Katanya kewajipan setiap umat Islam itu ialah taat dan patuh akan perintah yang tidak ada maksiat sekalipun pada perkara yang disukainya atau dibencinya tetapi sekiranya arahan itu mengandungi maksiat kepada Allah, maka tidak perlu taat dan patuh lagi. (riwayat Muslim).

Kemudian dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda yang bermaksud: Agama itu ialah nasihat (kejujuran dan kesetiaan); tanya kami (sahabat) "untuk siapa nasihat itu". Rasulullah menjawab 'untuk Allah' (dengan mengimani dan menyembah-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu) dan untuk kitab-Nya, iaitu (dengan mengimani dan mengamalkan segala ajarannya) dan untuk Rasul-Nya (iaitu dengan mengamalkan sunahnya dan mematuhi arahannya), juga untuk pemerintah umat Islam (dengan berlaku jujur dan taat setia untuk membelanya) dan untuk seluruh umat Islam (tanpa menaruh perasaan dendam kesumat terhadap sesiapa pun). (riwayat Muslim dan Abu Daud).

Demikian juga dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda yang bermaksud: "Aku perintahkan kamu dengan lima perkara, pertama: melazimi jemaah (bersama-sama dengan jemaah), kedua: kesetiaan (ikhlas) terhadap semua umat Islam, ketiga: kepatuhan pada pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariah, keempat: berhijrah, kelima: berjuang pada jalan Allah. Sesungguhnya sesiapa yang keluar daripada jemaah (sejengkal) akan terungkailah ikatan Islam dari lehernya melainkan dia sempat bertaubat dan sesiapa yang menyeru dengan seruan jahiliah, maka dia akan meringkuk di dalam neraka jahanam sekalipun dia berpuasa, bersembahyang, dan mengaku dirinya Islam." (riwayat Ahmad dan Tirmizi).

Sumber: Utusan Malaysia Online Bicara Agama 24/04/2012

Tags: agama, penguasa
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments