mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat ~ “Anak Soleh Aset Penting Ibubapa”

Sedutan Petikan Khutbah Jumaat 08 Mei 2015: JAIS

“Anak Soleh Aset Penting Ibubapa”

Amanah ini merupakan suatu kewajipan dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Anak semestinya dijaga, dipelihara, dididik dan diberi segala haknya, agar ia menjadi anak yang soleh yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.

Darjat kedudukan ibubapa yang berjaya mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak yang soleh akan sentiasa diangkat darjatnya dari masa kesemasa di akhirat kelak. Ianya akan diberitahu oleh Allah SWT bahawa darjat ketinggian yang diperolehi ini adalah hasil dari doa anak yang soleh.

Hadis dari Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila mati seorang insan terputuslah amalannya melainkan tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya”. (Riwayat Muslim).

Anak yang soleh atau anak yang baik ialah anak yang mempunyai keimanan dan akidah yang kuat, anak yang sentiasa bertaqwa kepada Allah SWT, anak yang rajin beribadah, anak yang sentiasa menghormati ibubapa dan orang lain, anak yang berakhlak mulia, anak yang mempunyai kesedaran beragama, anak yang rajin berusaha dan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan anak yang sentiasa berdoa dan berbakti kepada kedua ibubapanya sama ada masih hidup atau yang sudah meninggal dunia.

Kewajipan dan tanggungjawab utama dalam usaha melahir dan mentarbiah anak yang soleh adalah terletak diatas tanggungjawab ibubapa, kerana setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan bersih dan suci dari sebarang kekotoran jiwa dan iqtikad.

Kewajipan utama bagi ibubapa dalam usaha melahirkan anak yang soleh ialah memberikan didikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama dengan secukupnya.

Firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6 : “Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu (berhala) ; neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya), mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan”.

Ibubapa berkewajipan mengawasi anak-anak, terutamanya pergaulan rakan sebaya , kerana rakan sebaya sangat mudah mempengaruhi jiwa dan tingkahlaku kanak-kanak.

Anak-anak mestilah sentiasa taat kepada kedua ibubapa dan menghurmatinya sepanjang masa.

Anak-anak dilarang mengeluarkan katakata yang kasar dan kesat yang boleh menyenggung perasaan kedua ibubapa.

Anak-anak wajib menjaga dan memberi nafakah kepada ibubapanya lebih-lebih lagi ketika ibubapa sudah lanjut usianya.

Tanggungjawab anak terhadap ibubapa merupakan perintah untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibubapa bergandingan dengan perintah menyembah dan beribadat kepada Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa’ ayat 36: “Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibubapa”.

Sebagai pengajaran dan penghayatan daripada khutbah ini, maka;

1. Umat Islam hendaklah mendidik anak selaras dan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Ibubapa hendaklah menjadi contoh tauladan yang baik kepada anak-anak.

3. Ibubapa hendaklah mengawasi segala pergerakan dan aktiviti mereka daripada terjerumus kearah maksiat dan jenayah.

4. Ibubapa hendaklah bersikap terbuka apabila menerima laporan daripada mana-mana pihak mengenai anak-anaknya.

5. Jadikanlah anak-anak sebagai kawan karib dalam mewujudkan suasana keluarga yang harmoni dan suasana yang sejahtera

“Dan orang-orang yang beriman Yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, Kami hubungkan (himpunkan) zuriat keturunannya itu dengan mereka (di dalam syurga); dan Kami (dengan itu) tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal-amal mereka; tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya”. (Surah At-Thur : 21).

Wallahualam.
Tags: anak, khutbah, soleh
Subscribe

Posts from This Journal “anak” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments