mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Mudahnya Islam: Keringanan diberikan syarak

SEGALA puji bagi ALLAH SWT yang meredai Islam sebagai agama anutan kita. Agama yang bersifat mudah dan toleransi ALLAH berfirman: "Dialah yang memilih kamu; dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama." (Surah Al-Hajj: 78)

Inilah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, membawa rahmat, kebaikan dan kebahagiaan buat manusia. Inilah agama yang ALLAH berpesan kepada kita untuk berpegang dengannya sehingga tiba ajal. ALLAH SWT berfirman: "Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada ALLAH dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam." (Surah Ali-Imran: 102)

Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail AS berdoa agar mereka dan zuriat mereka tergolong dalam kalangan penganut Islam. Doa mereka dirakamkan dalam al-Quran dalam firman-Nya:  "Wahai Tuhan kami! Jadikanlah Kami berdua orang-orang Islam (yang berserah diri) kepada-Mu dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam (yang berserah diri) kepada-Mu." (Surah Al-Baqarah: 128)

Gambar Hiasan - Idris Sulaiman (Ahli Majlis Syura Pertubuhan Ilmuwan Malaysia)

"Dan Nabi Ibrahim berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya, dan (demikian juga) Nabi Yaakub (berwasiat kepada anak-anaknya dengan) katanya: “Wahai anak-anakku! Sesungguhnya ALLAH memilih agama (Islam) ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam." (Surah Al-Baqarah: 132)

Islam bererti menyerahkan diri kepada ALLAH dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan ketaatan dan membebaskan diri daripada segala bentuk syirik perhambaan kepada selain ALLAH. Maka Islam menjadi agama seluruh nabi-nabi.

Dan berkata Musa: "Wahai kaumku! Jika kamu telah beriman dengan ALLAH maka hendaklah kamu bertawakal kepada-Nya jika kamu orang Islam." (Surah Yunus: 84)

Justeru, Islam dengan dengan pengertiannya yang am merangkumi seluruh syariat yang diutus kepada golongan nabi. Begitu juga lafaz orang Islam yang merangkumi seluruh umat manusia yang mengikuti nabi mereka sebelum kedatangan Nabi SAW.

Dengan kedatangan Baginda SAW disatukan seluruh agama samawi untuk kedua-dua alam jin dan manusia dan syariat Baginda SAW berterusan sehingga ke akhir zaman tanpa ditukar atau dimansuhkan sehinggalah tiba hari kiamat. Kerana itu, ALLAH mewajibkan seluruh umat manusia akhir zaman untuk ikut dan mentaatinya.

Firman ALLAH: "Dan sesiapa memilih selain Islam sebagai agama, maka ia tidak akan diterima daripadanya dan pada hari akhirat kelak dia tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi." (Surah Ali Imran: 85)

Dalam ayat lain ALLAH menitahkan Nabi SAW untuk berkata: "Katakanlah: Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku adalah pesuruh ALLAH kepada kamu semua. Yang Menguasai langit dan bumi, tiada Tuhan melainkan dia. Yang Menghidupkan dan Mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada ALLAH dan Rasul-Nya, Nabi yang buta huruf." (Surah Al-A’araaf: 158)

Islam adalah agama mudah yang bersifat toleransi. Sejajar dengan firman ALLAH: "ALLAH inginkan yang mudah bagi kamu dan Dia tidak mahu untuk kamu yang susah." (Surah Al-Baqarah: 185). "Dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung dalam agama sesuatu yang susah." (Surah Al-Hajj: 78)

Rasulullah SAW bersabda: "Jika aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah ia sedaya yang kamu mampu." (Riwayat Bukhari & Muslim). ALLAH meraikan dalam agama-Nya yang agung ini dengan sifat rahmat-Nya keadaan hamba-Nya yang beriman agar mereka tidak dibebani dengan suatu yang di luar kemampuan mereka.

Syarak meraikan perbezaan situasi dan keadaan dalam hukum-hakamnya. Maka orang musafir diberi rukhsah kelonggaran untuk berbuka puasa pada siang Ramadan dan mengqadaknya di hari lain. Mereka diberi keringanan untuk mengqasarkan solat fardu empat rakaat menjadi dua rakaat sahaja di samping dibolehkan jamak menghimpunkan antara dua solat untuk dikerjakan dalam waktu salah satu daripadanya.

Buat mereka yang dalam keadaan ketakutan yang teramat, diizinkan untuk mereka solat dalam apa jua keadaan; sama ada berjalan atau di atas kenderaan dengan menghadap kiblat atau tidak.

Dibolehkan bagi orang yang sakit untuk solat fardu mengikut kemampuan sama ada berdiri, duduk atau baring. Syarak juga memberi kemaafan atas kesalahan dan kesilapan yang dilakukan tanpa sengaja, lupa atau kerana dipaksa.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesiapa lupa ketika sedang berpuasa lalu makan atau minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya ALLAH yang telah memberinya makan dan minum." (Riwayat Bukhari & Muslim)

Syarak juga membolehkan dalam keadaan darurat dan terpaksa apa yang asalnya adalah haram seperti memakan bangkai. Firman ALLAH: "Maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang dia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar yang dimakan itu), maka tidaklah dia berdosa. Sesungguhnya ALLAH Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." (Surah Al-Baqarah: 173)

Syarak mengharuskan jika tiada air atau khuatir penggunaannya membawa mudarat untuk tayamum menyapu wajah dan kedua tangan sebagai ganti wuduk. Begitulah sebahagian contoh kemudahan dan keringanan yang diberikan syarak bagi meraikan situasi dan keadaan manusia dalam urusan ibadah dan kehidupan mereka.

Atas dasar ini, syarak menegah perbuatan berlebih-lebihan dan sifat melampau kerana ia bertentangan dengan prinsip kemudahan dan toleransi Islam. Maka umat Islam dilarang menyusahkan diri dalam ibadah yang dilakukan. Mereka dituntut agar sentiasa berpada-pada.

Salah faham erti toleransi

Terdapat sebahagian kelompok yang cuba menyalah ertikan maksud kemudahan dan keringanan agama. Akhirnya mereka membolehkan hal yang haram dan meninggalkan perkara wajib atas alasan bahawa Islam bersifat mudah dan toleransi. Ternyata ungkapan mereka menjurus kepada 'perkataan benar tetapi dengan niat yang batil'.

Keringanan dan kemudahan yang diberikan syarak sama sekali bukan bererti meninggalkan apa yang wajib dan melakukan apa yang haram dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, toleransi Islam menjurus kepada erti menggantikan ibadah yang susah dengan ibadah yang mudah. Seperti menggantikan solat empat rakaat dengan solat qasar dua rakaat kerana musafir dan menggantikan air dengan tanah untuk tayamum kerana ketiadaan air.

Kewajipan itu tidak ditinggalkan kerana tidak suka atau benci terhadapnya, tetapi atas dasar keterpaksaan semata-mata. Justeru, kemudahan dan toleransi Islam tidak bererti meninggalkan kewajipan dan melakukan yang haram tanpa sebab yang syarie. Bahkan siapa berbuat sedemikian layak menerima hukuman di dunia dan akhirat. Atas dasar ini syarak menetapkan hukuman dan denda sebagai langkah pencegahan untuk mematikan masyarakat Islam terus patuh dengan hukum syarak.

Adapun mereka yang melakukan maksiat lalu berhujah dengan alasan apa yang penting adalah niat baik di hati. Hujah ini batil tidak boleh diterima kerana jika hati itu baik, beriman dan bertakwa pasti ia akan benci terhadap maksiat serta menjauhinya. Kerana itu ALLAH SWT berfirman: "Dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama ALLAH sesungguhnya perbuatan demikian adalah kesan daripada ketakwaan hati." (Surah Al-Hajj: 32). Oleh itu, perbuatan yang buruk menjadi petanda hati yang buruk kerana hati yang baik akan menunjukkan kesan yang baik pada zahir seseorang.
Tags: islam, toleransi
Subscribe

Posts from This Journal “toleransi” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments